Informatie

Wie zijn wij ?
Waar kunt u ons vinden ?
Openingstijden
Afspraken maken
Brancheorganisatie
Diabetische Voetverzorging
Privacyverklaring


======================

Wie zijn wij ?
Ons voetverzorgingsteam bestaat uit Bertine Blijleven, Martien Leijen en Megan Erdtsieck.
U bent van harte welkom om bij ons een afspraak te maken. Dan leert U ons kennen als professionele voetverzorgers, die U met raad en daad ter zijde staan om uw voeten zo goed mogelijk te verzorgen.

 
=====
Waar kunt u ons vinden ?
Adres: Turnerstraat 22
1076 VE Amsterdam
of: Schaarbeekstraat 47
1066 WH Amsterdam
  
Email info@voetverzorgingbertine.nl
Website www.voetverzorgingbertine.nl
  
Zie ROUTE hoe u ons kunt bereiken met de auto en openbaar vervoer.
 =====

Openingstijden


Wij behandelen op afspraak. Maandag t/m/ zaterdag, ook 's avonds. Door onze flexibele openingtijden is er altijd wel een goede dag en tijd te vinden.
 
=====
Afspraken maken


Mobiel: 06 26416085
U kunt telefonisch afspraken maken. Het is mogelijk dat we op dat moment bezig zijn met een behandeling.
U krijgt dan het antwoordapparaat. Spreekt u alstublieft uw naam en telefoonnummer in dan bellen wij zo spoedig mogelijk terug.
Ook kunt u per e-mail afspraken maken. U mailt heel simpel de mogelijke tijden en dagen die u beschikbaar heeft. Wij mailen dan terug welke dag en tijd we voor u vastgelegd hebben.
Afspraken die om een of andere reden niet door kunnen gaan moeten uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch worden afgezegd.
Heeft u dit niet gedaan en komt u de afspraak niet na dan zijn wij genoodzaakt het tarief toch in rekening te brengen.
 
=====
Brancheorganisatie


Beste klant,

Vanaf 11 mei mogen wij weer open. De praktijk is aangepast aan deze Coronatijd.
We zijn vanaf deze datum weer open op onze lokatie in de Turnerstraat, de Schaarbeekstraat blijft tot nader order gesloten.
Helaas kunnen wij niemand in de wachtruimte ontvangen. Wij vragen U dan ook om niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van uw afspraak te komen.
Tevens vragen wij U om telefonisch uw afspraak te annuleren bij Corona achtige klachten. We willen eenieder ook vragen om alleen naar U afspraak te komen.

Bertine

Voetverzorging Bertine is aangesloten bij brancheorganisatie ProVoet en opgenomen in het Procert Kwaliteits Register Pedicures.
Provoet is een grote organisatie waarbij ca. 10.000 voetverzorgers/pedicures zijn aangesloten.
De brancheorganisatie organiseert vele activiteiten en scholingen voor haar leden.
Wij als voetverzorging Bertine bezoeken ook regelmatig deze bijeenkomsten.
 
=====
Diabetische Voetverzorging


Alles over de vergoedingen voor de diabetische en reumatische voet vind u op de site van ProVoet.
Daar vind u de laatste stand van vergoedingen per behandeling en zorgverlener.
 
=====
PrivacyverklaringDit is een privacyverklaring van Voetverzorging Bertine, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34120210. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens ik verwerk, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen ik heb getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1. Ik verwerk (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
a) als u zich inschrijft als klant bij Voetverzorging Bertine;
b) als u mijn website/facebookpagina bezoekt;
c) als u contact met mij opneemt door middel van het contactformulier van de website, via e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten.

1.2. Ik verzamel daarbij de volgende (persoons)gegevens:
a) NAW gegevens, telefoon nr, e-mail adres, BSN nummer en geboortedatum;
b) indien van toepassing, huisarts, podoloog en/of zorgverzekering;
c) indien van toepassing, gezondheidsmeldingen die door u zelf worden doorgegeven.

1.3. Ik kan deze gegevens gebruiken om (doeleinden):
a) uw inschrijving als klant te effectueren;
b) doorgegeven wijzigingen van deze gegevens te verwerken;
c) (e-mail) berichten te versturen vanuit de klantenadministratie;
d) optimalisatie website/facebookpagina;
e) verbetering van mijn dienstverlening.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1. U kunt contact opnemen met Bertine Blijleven via +31626416085 en/of info@voetverzorgingbertine.nl voor
a) meer informatie over de wijze waarop ik persoonsgegevens van u verwerk;
b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c) inzage in de persoonsgegevens die ik met betrekking tot u verwerk;
d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Voetverzorging Bertine Blijleven.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1. Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
a) indien van toepassing, uw zorgverzekeraar;
b) indien van toepassing, uw huisarts;
c) indien van toepassing, uw podoloog

4.2. Gebruik van foto en video/film
Ik maak geen gebruik van foto’s, video en/of film van mijn klanten op mijn website.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1. Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ik beveel daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen via mijn website: http://www.voetverzorgingbertine.nl

 
=====

Foto collage

Contact

Voetverzorging Bertine

Mobiel: 06 26416085

Gevestigd:
Turnerstraat 22
1076VE Amsterdam
en
Schaarbeekstraat 47
1066 WH Amsterdam

info@voetverzorgingbertine.nl