Information

Who is who ?
Where can you find us ?
Opening hours
Make an appointment
Professional organization
Diabetic footcare
Privacyverklaring


======================

Who is who ?
Our team contain the next members: Bertine Blijleven, Martien Leijen and Tjarda Gihaux.
We invite you to make an appointment. Then you will discover that we are professionals in footcare.

 
=====
Where can you find us ?


Address: Turnerstraat 22
1076 VE Amsterdam
of: Schaarbeekstraat 47
  
Email info@voetverzorgingbertine.nl
Website www.voetverzorgingbertine.nl
  
See ROUTE how to reach us by car or public transportation.
 
=====
Opening hours


We work by appointment-only. Our opening hours are flexible so we can always find a day and time to meet your personal wishes.
 
=====
Make an appointment


Mobile: 06 26416085
You can make an appointment by telephone. However, sometimes we cannot answer your call when we are treating a patient.
In that case, please leave your name and number on our voicemail and we will return your call as soon as possible.
You can also reach us via email. If you mail us the desired date(s) and time, we will check our schedule and confirm your appointment via return email.
Appointments must be cancelled by phone, at the latest 24 hours in advance.
Should it be cancelled later than that or not at all, we are obliged to send you an invoice.
 
=====
Professional organization


Footcare Bertine is a member of the professional organisation ProVoet an registered in theProcert Quality Register Pedicures.
Provoet is a large organisation with approximately 10,000 footcare … and chiropodists as member .
This organisation organises activities and training for their members.
We as Footcare Bertine attend these trainings frequently.
 
=====
Diabetic footcare


All information concerning coverage for rheumatical and diabetic footcare can be found on the ProVoet. website
All information is classified per treatment and healthcare provider.
 
=====
PrivacyverklaringDit is een privacyverklaring van Voetverzorging Bertine, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34120210. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens ik verwerk, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen ik heb getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1. Ik verwerk (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
a) als u zich inschrijft als klant bij Voetverzorging Bertine;
b) als u mijn website/facebookpagina bezoekt;
c) als u contact met mij opneemt door middel van het contactformulier van de website, via e-mail en/of telefoon en overige contactmomenten.

1.2. Ik verzamel daarbij de volgende (persoons)gegevens:
a) NAW gegevens, telefoon nr, e-mail adres, BSN nummer en geboortedatum;
b) indien van toepassing, huisarts, podoloog en/of zorgverzekering;
c) indien van toepassing, gezondheidsmeldingen die door u zelf worden doorgegeven.

1.3. Ik kan deze gegevens gebruiken om (doeleinden):
a) uw inschrijving als klant te effectueren;
b) doorgegeven wijzigingen van deze gegevens te verwerken;
c) (e-mail) berichten te versturen vanuit de klantenadministratie;
d) optimalisatie website/facebookpagina;
e) verbetering van mijn dienstverlening.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1. U kunt contact opnemen met Bertine Blijleven via +31626416085 en/of info@voetverzorgingbertine.nl voor
a) meer informatie over de wijze waarop ik persoonsgegevens van u verwerk;
b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c) inzage in de persoonsgegevens die ik met betrekking tot u verwerk;
d) correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Voetverzorging Bertine Blijleven.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1. Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
a) indien van toepassing, uw zorgverzekeraar;
b) indien van toepassing, uw huisarts;
c) indien van toepassing, uw podoloog

4.2. Gebruik van foto en video/film
Ik maak geen gebruik van foto’s, video en/of film van mijn klanten op mijn website.

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1. Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ik beveel daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen via mijn website: http://www.voetverzorgingbertine.nl

 
=====

Foto collage

Contact

Voetverzorging Bertine

Mobiel: 06 26416085

Gevestigd:
Turnerstraat 22
1076VE Amsterdam
en
Schaarbeekstraat 47
1066 WH Amsterdam

info@voetverzorgingbertine.nl